เศรษฐกิจ

เสริมจมูกด้วยการฉีดโบท็อกซ์ แก้ไขจมูกบาน

การทำศัลยกรรมเสริมจมูกนั้นมีจุดประสงค์เพื่อแก้ไขรูปร่างจมูกที่ไม่ได้สัดส่วน ทำให้จมูกโด่งสวย ได้รูปตามที่ต้องการได้ ในปัจจุบันการทำศัลยกรรมจมูกทำได้หลากหลายวิธี การฉีดโบท็อกซ์เป็นวิธีหนึ่ง ที่ช่วยลดขนาดจมูกให้แคบลง ทำให้จมูกดูเรียวยาวมากยิ่งขึ้น วันนี้เราลองมาทำความรู้จักกับการฉีดโบท็อกซ์ แก้ไขปัญหาจมูกบานกันเลยดีกว่า

nose implants surgery

การฉีดโบท็อกซ์ลดปีกจมูก

การฉีดโบท็อกซ์ลดปีกจมูกมีหลากหลายแบบ การฉีดโบท็อกซ์ลดปีกจมูกคือ การใช้สาร Botulinum Toxin Type A เข้าไปยังบริเวณปีกจมูกทั้งสองข้าง เพื่อทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นหยุดทำงาน จนทำให้เนื้อเยื้อที่อยู่บริเวณปีกจมูกเกิดการคลายตัว จึงทำให้สามารถลดขนาดปีกจมูกได้ชั่วคราว ดังนั้นการฉีดโบท็อกซ์ลดปีกจมูกจึงทำให้จมูกดูแคบลงได้ ซึ่งการลดขนาดปีกจมูกด้วยวิธีนี้มีความปลอดภัยสูง เหมาะสำหรับผู้ที่อยากลดขนาดจมูกให้เล็กลง แต่ไม่อยากเข้ารับการผ่าตัด

ผู้ที่เหมาะสำหรับการผ่าตัดลดปีกจมูก

การฉีดโบท็อกซ์ลดปีกจมูกเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องจมูกใหญ่ จมูกโต ปีกจมูกกว้าง การฉีดโบท็อกซ์ลดปีกจมูกเป็นวิธีทำที่ค่อนข้างง่าย ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด ก่อนการฉีดโบท็อกซ์คนไข้จะต้องเข้าไปพบแพทย์ เพื่อประเมินรูปทรงของจมูกเสียก่อน จากนั้นจึงเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการฉีด โดยแพทย์จะโปะน้ำแข็งลงไปยังบริเวณจมูกประมาณ 10 นาที เพื่อทำให้เกิดความรู้สึกชา จากนั้นจึงทำการฉีดโบท็อกซ์ลงไปยังบริเวณปีกจมูกทั้งสองข้าง ใช้เวลาในการฉีดไม่เกิน 30 นาที หลังจากฉีดเสร็จสามารถกลับบ้านได้ ไม่มีความจำเป็นต้องนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาล

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการฉีดโบท็อกซ์ลดปีกจมูก

การฉีดโบท็อกซ์ลดขนาดปีกจมูก เป็นวิธีการลดขนาดรูปร่างของจมูกให้เล็กลงที่ทำได้ง่าย ให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วทันใจ หลังการฉีดไม่ต้องมาคอยกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องรอยแผลเป็นเหมือนกับการผ่าตัด หลังการฉีดใหม่ ๆ จะมีแค่รอยเข็มจุดแดง ๆ

การดูแลตัวเองหลังการฉีดโบท็อกซ์

 • หลังจากฉีดโบท็อกซ์เสร็จแล้ว ให้รีบประคบเย็นเพื่อช่วยลดอาการปวดบวม
 • เวลานอนให้ยกศีรษะสูง เพื่อไม่ให้ตัวยากระจายตัวไปยังตำแหน่งรอบ ๆ
 • หลีกเลี่ยงการกดนวดผิวหนังบริเวณที่ฉีด เพราะจะทำให้ตัวยากระจายไปยังส่วนอื่น ๆ
 • รับประทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด

การทำศัลยกรรมจมูกนั้นทำได้หลากหลายวิธี การฉีดโบท็อกซ์ลดปีกจมูก เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยแก้ไขรูปร่างจมูกที่มีขนาดใหญ่ ให้เล็กลงได้ เป็นวิธีที่มีความปลอดภัย หลังการฉีดสามารถกลับบ้านได้เลย ไม่ต้องเสี่ยงเจ็บตัวจากการผ่าตัด ปรึกษาแพทย์ คลิกที่นี่

เศรษฐกิจ

ประเภทของการวิจัยทางการประชาสัมพันธ์

ดังได้กล่าวแล้วว่าการวิจัยทางการประชาสัมพันธ์มีอยู่มากมายหลายประเภทสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและความต้องการขององค์การสถาบัน สำหรับการวิจัยทางการประชาสัมพันธ์อาจแบ่งเป็นประเภทสำคัญสำคัญได้ดังนี้คือ

การวิจัยประชามติ Public Opinion Research

การวิจัยทางการประชาสัมพันธ์การวิจัยประชามติประกอบด้วยการสำรวจภาพลักษณ์ การวิจัยแรงกระตุ้นหรือแรงจูงใจและการสำรวจด้านประสิทธิผล การวิจัยมติหรือความคิดเห็นจึงเป็นการศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาคำตอบให้ได้ว่า ประชาชนคิด*ะไรและคิด*ย่างไรกับองค์กรสถาบันและทำไมจึงมีความคิดเห็นอย่างนั้น เช่น การวิจัยทัศนคติที่ประชาชนมีต่อนโยบายหรือการดำเนินงานของสถาบันหรือการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มพนักงานลูกจ้าง กลุ่มผู้ถือหุ้น กลุ่มผู้จัดส่ง กลุ่มตัวแทนจำหน่าย กลุ่มชุมชนในละแวกใกล้เคียงและกลุ่มนักวิชาการ เป็นต้น ซึ่งการวิจัยเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อองค์การ สถาบันในการปรับปรุงนโยบายและการดำเนินงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ขององค์การให้เหมาะสม สอดคล้องกับความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนกลุ่มต่างๆ

1. การสำรวจภาพลักษณ์ เป็นการสำรวจภาพลักษณ์ของบริษัทหรือภาพลักษณ์ขององค์การสถาบันนั่นเอง ในการสมรสนี้สถาบันจากค้นหาทัศนคติและภาพลักษณ์ที่ประชาชนมีต่อสถาบันร่วมทางเข้าใจในตัวสถาบันตลอดจนความชอบหรือไม่ชอบเกี่ยวกับสิ่งใดบ้าง ฉะนั้น การสำรวจภาพลักษณ์จึงเป็นการสำรวจวิจัยเพื่อให้ทราบว่าประชาชนรู้จักและเข้าใจสถาบันดีเพียงไร ทั้งในด้านชื่อเสียงและการดำเนินงานของสถาบันและทางไปสถาบันธุรกิจ เช่น บริษัท ห้างร้าน ก็รวมไปถึงการสำรวจให้ทราบถึงความคิดเห็นที่ประชาชนมีต่อสินค้าผลิตภัณฑ์บริการของบริษัทด้วย

2. การวิจัยแรงจูงใจเป็นการวิจัยให้ชอบชักว่าอะไรเป็นแรงกระตุ้นหรือแรงจูงใจให้ประชาชนมีทัศนคติหรือความรู้สึกนึกคิดต่อสถาบันเช่นนั้น ซึ่งอาจสำเร็จได้ด้วยการสัมภาษณ์อย่างลึกซึ้ง จากกลุ่มตัวอย่างของประชากรการวิจัยแรงจูงใจจึงเป็นการศึกษาถึงองค์ประกอบทางด้านจิตวิทยา ที่มีผลต่อการสร้างหรือเปลี่ยนแปลงทดสอบพันธุ์ต่างๆที่ประชาชนมีต่อสถาบัน

3. การสำรวจด้านประสิทธิผล เป็นการสำรวจวิจัยถึงผลกระทบแห่งประชามติที่มีต่อการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของสถาบัน อันได้แก่การสมรสถึงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของสถาบัน รวมทั้งข่าวสารต่างๆที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ออกไปด้วยว่าสามารถเปลี่ยนแปลงหรือช็อกชุมประชามติได้หรือไม่มากน้อยเพียงใด ซึ่งเป็นการวิจัยถึงประสิทธิผลแห่งการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อชักจูงประชามติขององค์กรสถาบันนั่นเอง การสำรวจด้านประสิทธิผลนี้อาจต้องใช้การสำรวจวิจัยหลายครั้งกล่าวคือ สำรวจวิจัยความคิดเห็นของประชาชนก่อนที่จะรับข่าวสารและวิธีการประชาสัมพันธ์ขององค์การ จากนั้นจึงจะสำรวจวิจัยความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มเดียวกันนี้อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่องค์การได้มีการรณรงค์ด้านข่าวสารหรือสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มประชาชนกลุ่มนี้แล้ว นอกจากนี้การสำรวจด้านประสิทธิผลอย่างอาจใช้ได้ในสำหรับโครงการประชาสัมพันธ์ที่เป็นงานพิเศษเฉพาะได้อีกด้วย เช่นวิจัยถึงประสิทธิผลของการจัดงานฉลองครบรอบปี การเปิดให้เยี่ยมชมกิจการของสถาบัน เป็นต้น

เศรษฐกิจ

การประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์หาทุน

รณรงค์หาทุนการประชาสัมพันธ์ขององค์การที่ไม่มุ่งแสวงหาผลกำไรหรือองค์การสาธารณกุศลเพื่อรณรงค์หาทุนมีหลักสำคัญสำคัญดังนี้คือ

 1. แถลงชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนถึงวัตถุประสงค์ สาเหตุความเป็นมาหรือเหตุผลความจำเป็นในการรณรงค์หาทุนให้ชัดเจนแจ่มแจ้งน่าเชื่อถือเลื่อมใส  ซึ่งย่อมจะต้องอาศัยข้อมูลหรือข้อเท็จจริงมาสนับสนุนด้วย
 2. เผยแพร่กระจายข่าวสารทางเครื่องมือและสื่อต่างๆเช่น สื่อมวลชน สิ่งตีพิมพ์ ให้ประชาชนทราบและเข้าใจ
 3. ในกรณีที่ต้องการอาสาสมัครเข้ามาช่วยก็ใช้วิธีเชิญชวนเลือกแรงดึงดูดความสนใจและความร่วมมือจากประชาชน
 4. ใช้สื่อบุคคลเข้าร่วมด้วย เส้น การกระจายเข้าสู่กลุ่มผู้นำความคิดเห็นหรือการแพร่กระจายข่าวจากปากต่อปาก
 5. จัดแสดงนิทรรศการเหตุการณ์พิเศษแสดงถึงผลงานกิจกรรมขององค์การ
 6. ก่อนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์จะต้องมีการศึกษาหาข้อมูลต่างๆและวางแผนการดำเนินงานและใช้สื่อต่างๆอย่างรอบคอบและกระทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
 7. จะต้องมีการประเมินผลในแต่ละโครงการทำโครงการระยะสั้นและระยะยาว

เครื่องมือและสื่อที่ใช้ในการรณรงค์หาทุน

เครื่องมือและสื่อที่ใช้ในการรณรงค์หาทุนที่สำคัญอาจใช้ได้ดังนี้คือ

 1. การขายดวงตราที่ระลึก เช่น  ดวงตราต่างๆ รูปล็อค สติ๊กเกอร์ ลูกโป่งสวรรค์ พวงกุญแจ เข็มขัด ธง เหรียญ เป็นต้น
 2. การส่งจดหมายเชิญชวน  คือการส่งจดหมายเชิญชวนถึงตัวบุคคลโดยตรง เช่น ส่งไปยังบุคคลชั้นนำ เศรษฐี  หรือผู้ที่ชอบบริจาคเพื่อการกุศลและกลุ่มประชาชนทั่วไป
 3. หนังสือพิมพ์ ด้วยการลงข่าวเผยแพร่หรือโรงพักติดต่อกันอย่างสม่ำเสมอ
 4. โทรทัศน์ ด้วยวิธีการจัดรายการพิเศษมีการฉายสไลด์สม่ำเสมอและการจัดรายการในช่วงระยะยาวนาน เช่น การจัดรายการสมทบทุนบริจาคสำหรับรายการบันเทิงในวันสุดสัปดาห์ เปิดรับบริจาคทั้งที่ห้องส่งสถานีและทางโทรศัพท์เป็นต้น
 5. การออกเรียบร้อยตามอาคารบ้านเรือน ด้วยการส่งเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครออกเรี่ยไรหรือรับบริจาคตามบ้านเรือนอย่างเป็นระเบียบ
 6. ภาพยนตร์ ด้วยการจัดฉายภาพยนตร์รอบพิเศษเก็บเงินบำรุงองค์การ
 7. รับบริจาคตามโรงภาพยนตร์และโรงมหรสพต่างๆ ขอความร่วมมือโรงภาพยนตร์ฉายสไลด์ก่อนฉายภาพยนตร์ เมื่อใช้เสร็จให้อาสาสมัครออกเดินตามแถวที่นั่งรับบริจาคจากผู้ชมภาพยนตร์
 8. รับบริจาคตามธนาคารอาจขอความร่วมมือให้สะอาดเสมอบริจาคเงินช่วยเหลือองค์การผ่านธนาคารหรือบริจาคผ่านเข้าบัญชีมูลนิธิก็ได้
 9. กล่องรับบริจาค วางกล่องรับบริจาคไว้ตามที่ชุมชนที่ ไว้วางใจได้หรือตามเคาน์เตอร์ของธนาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆเป็นต้น
 10. จัดงานพิเศษ ได้แก่ งานนิทรรศการเหตุการณ์พิเศษ  งานบอลต่างๆ งานออกร้านขายของ แล้วนำเงินบำรุงเข้าวงการ เช่น งานกาชาดที่สวนอัมพร เป็นต้น
 11. สลากรางวัล ออกสลากรางวัลการกุศล ถ้าถูกได้รับรางวัลเงินสดหรือรถยนต์หรือทองคำแท่งถ้าไม่ถูกก็นำเงินเข้าบำรุงการกุศล เช่น สลากกาชาด สลากคุ้มเกล้า เป็นต้น
 12. สิ่งพิมพ์ ใช้สิ่งพิมพ์ต่างๆเผยแพร่สู่ประชาชน เช่น  จุลสาร แผ่นพับ ใบปลิว วารสารของสมาคมหรือมูลนิธิ เป็นต้น
เศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์ของโครงการประชาสัมพันธ์ชุมชน

โดยทั่วไปแล้ววัตถุประสงค์ของโครงการประชาสัมพันธ์ชุมชนหรือชุมชนสัมพันธ์นั้นย่อมขึ้นอยู่กับขนาดของชุมชนว่าชุมชนนั้นมีขนาดเพียงไรขนาดใหญ่หรือเล็กรวมทั้งยังขึ้นอยู่กับความต้องการของชุมชนนั้นๆด้วยตลอดจนขึ้นอยู่กับทรัพยากรและเป้าหมายของการประชาสัมพันธ์ขององค์การที่จะให้ความสนับสนุนต่อโครงการดังกล่าว อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญสำคัญของโครงการชุมชนสัมพันธ์มีดังต่อไปนี้

การประชาสัมพันธ์ชุมชน

 • เพื่อบอกกล่าวชี้แจงเรื่องราวของสารขององค์การให้ประชาชนได้ทราบ เช่น นโยบายการดำเนินงานหน้าที่ความรับผิดชอบและการช่วยเหลืออำนวยประโยชน์ต่อชุมชนขององค์การ
 • เพื่อชี้แจงและโต้ตอบโต้ต่อข้อวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆในชุมชน ซึ่งอาจจะวิพากษ์วิจารณ์องค์การด้วยความเข้าใจผิดหรืออาจได้รับข่าวสารเพื่อบอกเล่าอย่างผิดผิดในเรื่องราวขององค์การ
 • เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ขององค์การที่มีต่อชุมชนในฐานะที่เป็นผู้สร้างสรรค์ความเจริญแก่ชุมชนในท้องถิ่นรวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชนนั้นๆ
 • เพื่อค้นหา และสดับตรับฟังดูว่า ประชาชนในชุมชนมีความคิดเห็นหรือพูดคุยถึงนโยบายและการดำเนินงานขององค์การอย่างไรบ้าง
 • เพื่อส่งเสริมสวัสดิการของชุมชนและโฆษณาเผยแพร่ให้ชุมชนในท้องถิ่นนั้นเป็นที่สนใจแกบรรดานักท่องเที่ยวและธุรกิจการลงทุน กล่าวคือมีนักท่องเที่ยวมาแวะเที่ยว มีนักธุรกิจเข้ามาลงทุนในชุมชนนั้นเพื่อความเจริญก้าวหน้าของชุมชน
 • เพื่อสร้างความสัมพันธ์สนิทสนมกับประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้นำท้องถิ่นเชิญให้บรรดาผู้นำเหล่านี้มาพบปะพูดคุยกับฝ่ายบริหารขององค์การและการนำเข้าเยี่ยมชมกิจการหรือการดำเนินงานขององค์การ
 • เพื่อให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอันได้แก่ โรงเรียนวิทยาลัย ในชุมชนนั้น เช่น การบริจาคเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์การศึกษาเป็นต้น
 • เพื่อแสดงบทบาทความเป็นผู้นำทางด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีงาม
 • เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ชุมชน เช่น การบริจาคเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาล กาชาดจังหวัด รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนโครงการสุขภาพอนามัยของชุมชน
 • เพื่อส่งเสริมด้านการกีฬา นันทนาการ เพื่อความพักผ่อนหย่อนใจ และความเพียรของชุมชน เช่น จัดการแข่งขันกีฬา เกมส์การบันเทิงต่างๆ เป็นต้น
 • เพื่อร่วมมือกับองค์การสถาบันอื่นในชุมชนเพื่อความเข้าใจอันดีต่อกันและการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
 • เพื่อแสดงถึงบทบาทของการเป็นพลเมืองดี แสดงให้เห็นว่าสถาบันธุรกิจแห่งนี้เป็นพลเมืองดีและนายจ้างที่ดี มีการบำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือกิจการด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม