เศรษฐกิจ

ประเภทของการวิจัยทางการประชาสัมพันธ์

ดังได้กล่าวแล้วว่าการวิจัยทางการประชาสัมพันธ์มีอยู่มากมายหลายประเภทสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและความต้องการขององค์การสถาบัน สำหรับการวิจัยทางการประชาสัมพันธ์อาจแบ่งเป็นประเภทสำคัญสำคัญได้ดังนี้คือ

การวิจัยประชามติ Public Opinion Research

การวิจัยทางการประชาสัมพันธ์การวิจัยประชามติประกอบด้วยการสำรวจภาพลักษณ์ การวิจัยแรงกระตุ้นหรือแรงจูงใจและการสำรวจด้านประสิทธิผล การวิจัยมติหรือความคิดเห็นจึงเป็นการศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาคำตอบให้ได้ว่า ประชาชนคิด*ะไรและคิด*ย่างไรกับองค์กรสถาบันและทำไมจึงมีความคิดเห็นอย่างนั้น เช่น การวิจัยทัศนคติที่ประชาชนมีต่อนโยบายหรือการดำเนินงานของสถาบันหรือการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มพนักงานลูกจ้าง กลุ่มผู้ถือหุ้น กลุ่มผู้จัดส่ง กลุ่มตัวแทนจำหน่าย กลุ่มชุมชนในละแวกใกล้เคียงและกลุ่มนักวิชาการ เป็นต้น ซึ่งการวิจัยเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อองค์การ สถาบันในการปรับปรุงนโยบายและการดำเนินงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ขององค์การให้เหมาะสม สอดคล้องกับความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนกลุ่มต่างๆ

1. การสำรวจภาพลักษณ์ เป็นการสำรวจภาพลักษณ์ของบริษัทหรือภาพลักษณ์ขององค์การสถาบันนั่นเอง ในการสมรสนี้สถาบันจากค้นหาทัศนคติและภาพลักษณ์ที่ประชาชนมีต่อสถาบันร่วมทางเข้าใจในตัวสถาบันตลอดจนความชอบหรือไม่ชอบเกี่ยวกับสิ่งใดบ้าง ฉะนั้น การสำรวจภาพลักษณ์จึงเป็นการสำรวจวิจัยเพื่อให้ทราบว่าประชาชนรู้จักและเข้าใจสถาบันดีเพียงไร ทั้งในด้านชื่อเสียงและการดำเนินงานของสถาบันและทางไปสถาบันธุรกิจ เช่น บริษัท ห้างร้าน ก็รวมไปถึงการสำรวจให้ทราบถึงความคิดเห็นที่ประชาชนมีต่อสินค้าผลิตภัณฑ์บริการของบริษัทด้วย

2. การวิจัยแรงจูงใจเป็นการวิจัยให้ชอบชักว่าอะไรเป็นแรงกระตุ้นหรือแรงจูงใจให้ประชาชนมีทัศนคติหรือความรู้สึกนึกคิดต่อสถาบันเช่นนั้น ซึ่งอาจสำเร็จได้ด้วยการสัมภาษณ์อย่างลึกซึ้ง จากกลุ่มตัวอย่างของประชากรการวิจัยแรงจูงใจจึงเป็นการศึกษาถึงองค์ประกอบทางด้านจิตวิทยา ที่มีผลต่อการสร้างหรือเปลี่ยนแปลงทดสอบพันธุ์ต่างๆที่ประชาชนมีต่อสถาบัน

3. การสำรวจด้านประสิทธิผล เป็นการสำรวจวิจัยถึงผลกระทบแห่งประชามติที่มีต่อการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของสถาบัน อันได้แก่การสมรสถึงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของสถาบัน รวมทั้งข่าวสารต่างๆที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ออกไปด้วยว่าสามารถเปลี่ยนแปลงหรือช็อกชุมประชามติได้หรือไม่มากน้อยเพียงใด ซึ่งเป็นการวิจัยถึงประสิทธิผลแห่งการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อชักจูงประชามติขององค์กรสถาบันนั่นเอง การสำรวจด้านประสิทธิผลนี้อาจต้องใช้การสำรวจวิจัยหลายครั้งกล่าวคือ สำรวจวิจัยความคิดเห็นของประชาชนก่อนที่จะรับข่าวสารและวิธีการประชาสัมพันธ์ขององค์การ จากนั้นจึงจะสำรวจวิจัยความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มเดียวกันนี้อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่องค์การได้มีการรณรงค์ด้านข่าวสารหรือสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มประชาชนกลุ่มนี้แล้ว นอกจากนี้การสำรวจด้านประสิทธิผลอย่างอาจใช้ได้ในสำหรับโครงการประชาสัมพันธ์ที่เป็นงานพิเศษเฉพาะได้อีกด้วย เช่นวิจัยถึงประสิทธิผลของการจัดงานฉลองครบรอบปี การเปิดให้เยี่ยมชมกิจการของสถาบัน เป็นต้น

LifeStyle

กล้องวงจรปิดที่ดีที่สุดต้องมีคุรสมบัติดังต่อไปนี้

กล้องวงจรปิดสวัสดีครับทุกท่านเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับบทความที่เกี่ยวข้องกับกล้องวงจรปิดที่ผมได้นำเสนอไปหลายตอนที่ผ่านมาไม่ทราบว่าถึงตอนนี้มีใครที่คิดจะซื้อกล้องวงจรปิดมาใช้งานกันบ้างแล้วครับ

สำหรับคนที่กำลังคิดจะซื้อกล้องวงจรปิดมาใช้งานผมเองอยากให้ท่านลองสละเวลาอ่านบทความในตอนนี้ก่อนที่จะออกไปหาซื้อกล้องวงจรปิดกันครับเพราะเนื่องจากว่าเนื้อหาของบทความในตอนนี้นั้นเป็นเรื่องของ “คุณสมบัติของกล้องวงจรปิด”

หลายคนอยากรู้ว่ากล้องวงจรปิดที่ดีนั้นมันควรที่จะหรือจำเป็นต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างเพราะเนื่องจากว่ากล้องวงจรปิดนั้นเป็นของที่เราไมได้เปลี่ยนกันบ่อยๆ อย่างน้อยเมื่อซื้อมาแล้วก็ต้องใช้เวลาไม่น้ายกว่า 3-5 ปีจึงค่อยเปลี่ยนใหม่ดังนั้นหากซื้อมาผิดหรือได้กล้องวงจรปิดที่มีคุณสมบัติไม่ดี ไม่ตรงตามความต้องการแล้วล่ะก็จะทำให้เราเสียเงินโดยใช่เหตุครับ

คุณสมบัติของกล้องวงจรปิดที่ดีนั้นอย่างแรกสุดให้เราดูที่สเป็คของตัวเครื่องก่อนครับโดยกล้องวงจรปิดที่ยิ่งมีความละเอียดของภาพมาก็จะยิ่งทำให้ได้ภาพที่ชัดเจนและหากมันมีระบบอินฟาเรดที่ช่วยในการมองเห็นภาพในยามมิดแล้วกล้องวงจรปิดที่ว่านี้ควรค่าแก่การนำมาใช้งานครับแต่ถึงกระนั้นอาจจะต้องแลกมากับสนนราคาค่าตัวที่แพงอยู่สักหน่อยแต่ถ้าคำนึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากมันผมมองว่าคุ้มค่าครับ

กล้องวงจรปิด ซัมซุง คุณภาพดี มีมาตราฐาน

คุณสมบัติข้อต่อมาที่กล้องวงจรปิดที่ดีที่สุดและได้มาตรฐานควรมือก็คือเรื่องของการบังคับและการควบคุมระยะไกลที่เราเรียกว่า Remote Control นั่นเองครับโดยกล้องวงจรปิดเหล่านี้ควรที่จะมีการควบคุมระยะไกลผ่านสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพื่อที่ว่าจะได้สร้างความสะดวกสบายให้กับเจ้าของบ้านหรือผู้ที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดในการเรียกดูภาพในขณะที่อยู่นอกบ้านรวมไปถึงควรที่จะมีระบบ Playback ที่สามารถเก็บภาพย้อนหลังเอาไว้เป็นระยะเวลายาวนานได้โดยกล้องวงจรปิดสมัยใหม่นั้นจะมีฟังค์ชั่นในการเก็บข้อมูลย้อนหลังเอาไว้ในระบบ Cloud ทำให้เราไม่ต้องกังวลเรื่องของเนื้อที่ในการเก็บข้อมูลกล้องวงจรปิดไม่พออีกต่อไป

และคุณสมบัติหลักข้อสุดท้ายที่กล้องวงจรปิดรุ่นใหม่ๆ พึงมีก็คือเรื่องของการรับประกันประสิทธิภาพในกล้องวงจรปิดของตนครับเพราะในปัจจุบันนี้มีกล้องวงจรปิดหลายยี่ห้อด้วยกันที่ชูจุดขายในเรื่องการทำประกันทรัพย์สินให้กับกล้องวงจรปิดของตนโดยมีการกล่าวอ้างว่าหากบ้านไหนที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดของเขาเมื่อเกิดการโดนโจรกรรมและไม่สามารถจับตัวขโมยได้ทางบริษัทก็จะจ่ายเงินค่าเสียหายให้กับลูกค้าที่เสียหายซึ่งผมมองว่าเป็นความรับผิดชอบและเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ที่ดีครับ

Surgery

การผ่าตัดเสริมหน้าอก

การเสริมหน้าอกด้วยการผ่าตัดวิธีนี้เป็นวิธีที่เจ็บที่สุด และเสี่ยงที่สุดด้วย แต่ก็ยังคงเป็นวิธีที่มีผู้นิยมไม่แพ้วิธีในข้างต้นเช่นกัน และดูเหมือนว่าจะเป็นวิธีที่คนทำกันมากที่สุดด้วย การเสริมหน้าอกด้วยวิธีนี้ แพทย์จะใส่วัสดุบางอย่างเข้าไปในหน้าอกของสาวๆ โดยวัสดุที่เป็นที่นิยมใช้มีด้วยกัน 2 ชนิด คือ

เสริมหน้าอก

ถุงน้ำเกลือ โดยถุงน้ำเกลือจะมีอยู่ 2 ชั้น คือ ชั้นนอกเป็นซิลิโคน ส่วนชั้นในเป็นถุงน้ำเกลือที่สามารถเติมน้ำเกลือได้

 • ข้อดีของการเสริมหน้าอกโดยใช้ถุงน้ำเกลือ คือ เราสามารถขยายขนาดของหน้าอกได้ภายหลังจากผ่าตัดเสร็จแล้ว ทำได้โดยการเติมน้ำเกลือเพิ่มเข้าไปในถุงน้ำเกลือโดยที่เราไม่ต้องผ่าตัดใหม่
 • ข้อเสียของการเสริมหน้าอกโดยใช้ถุงน้ำเกลือ คือ หน้าอกของสาวๆ อาจมีรอยยับย่น เนื่องจากถุงน้ำเกลือไม่มีความยืดหยุ่น อีกทั้งยังดูไม่เป็นธรรมชาติ บางรายอาจเห็นรูปทรงของถุงน้ำเกลือชัดจนเป็นที่สังเกตได้ ไม่เนียนว่างั้น

ถุงซิลิโคน โดยพื้นผิวของถุงซิลิโคนมีทั้งแบบผิวทราย และผิวเรียบ แบบผิวทรายจะช่วยลดการเกาะตัว การหดรัด ของพังผืดในกล้ามเนื้อได้ดีกว่าแบบเรียบ มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า และที่สำคัญคนไข้ไม่จำเป็นต้องนวดหน้าอกบ่อยๆ อำนวยความสะดวกในการใช้งานได้ดีทีเดียวครับ สำหรับรูปทรงของถุงซิลิโคนที่แพทย์นิยมใช้กันมีอยู่ 2 แบบ คือ Continue Reading

LifeStyle

สวัสดีผู้รักสวยรักงามทุกท่านครับเมื่อพูดถึงรายการเกมโชว์ที่มีจุดขายในเรื่องของน้ำหนักตัวที่จากเดิมเคยอ้วนมากๆ จนกระทั่งออกรายการและลดลงมาได้สำเร็จแล้วแล้วเชื่อว่าคงไม่มีใครไม่รู้ตจักรายการเกมโชว์อย่าง Dance Your Fat Off หรือแปลเป็นไทยว่าเต้นเปลี่ยนชีวิตกันอย่างแน่นอนซึ่งผมเองก็เป็นแฟนรายการนี้ด้วยเช่นกันครับ

ถึงแม้ว่ารายการ Dance Your Fat Off นั้นจะเป็นรายการที่สร้างแรงบันดาลใจให้ใครหลายต่อหลายคนลุกขึ้นมาสู้ เต้น เพื่ออกกำลังกายก็ตามแต่สำหรับผมแล้วนั้นผมมองว่ามันมีไม่กี่คนหรอกที่ทำได้เพราะผมเองก็เคยทำตามที่ทางรายการเขาแนะนำแต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่ช่วยผมได้นั้นก็คือการดูดไขมันต้นขาหาใช่การเต้นอย่างในรายการไม่

dance yout fat off

เมื่อพูดถึงการดูดไขมันต้นขาแล้วหลายคนที่ไม่เคยทำอาจจะบอกว่ามันฟังดูน่าหวาดเสียวจังเหมือนกับการดูดเอาอะไรในร่างกายออกไปซึ่งในความเป็นจริงมันก็คือวิธีการแบบนั้นนั่นแหละครับแต่การดูดออกไปนั้นเขาใช้เพียงแค่เข็มเล็กๆ ไม่ได้ใหญ่โตแบบภาพที่เราวาดฝันหรือมโนกันเองไว้ซึ่งถ้าหากใครที่มีประสบการณ์ในการดูดไขมันมาบ้างแล้วก็คงจะพอทราบดีครับว่าเข็มมันนั้นไม่ใหญ่มาก Continue Reading

เศรษฐกิจ

การประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์หาทุน

รณรงค์หาทุนการประชาสัมพันธ์ขององค์การที่ไม่มุ่งแสวงหาผลกำไรหรือองค์การสาธารณกุศลเพื่อรณรงค์หาทุนมีหลักสำคัญสำคัญดังนี้คือ

 1. แถลงชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนถึงวัตถุประสงค์ สาเหตุความเป็นมาหรือเหตุผลความจำเป็นในการรณรงค์หาทุนให้ชัดเจนแจ่มแจ้งน่าเชื่อถือเลื่อมใส  ซึ่งย่อมจะต้องอาศัยข้อมูลหรือข้อเท็จจริงมาสนับสนุนด้วย
 2. เผยแพร่กระจายข่าวสารทางเครื่องมือและสื่อต่างๆเช่น สื่อมวลชน สิ่งตีพิมพ์ ให้ประชาชนทราบและเข้าใจ
 3. ในกรณีที่ต้องการอาสาสมัครเข้ามาช่วยก็ใช้วิธีเชิญชวนเลือกแรงดึงดูดความสนใจและความร่วมมือจากประชาชน
 4. ใช้สื่อบุคคลเข้าร่วมด้วย เส้น การกระจายเข้าสู่กลุ่มผู้นำความคิดเห็นหรือการแพร่กระจายข่าวจากปากต่อปาก
 5. จัดแสดงนิทรรศการเหตุการณ์พิเศษแสดงถึงผลงานกิจกรรมขององค์การ
 6. ก่อนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์จะต้องมีการศึกษาหาข้อมูลต่างๆและวางแผนการดำเนินงานและใช้สื่อต่างๆอย่างรอบคอบและกระทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
 7. จะต้องมีการประเมินผลในแต่ละโครงการทำโครงการระยะสั้นและระยะยาว

เครื่องมือและสื่อที่ใช้ในการรณรงค์หาทุน

เครื่องมือและสื่อที่ใช้ในการรณรงค์หาทุนที่สำคัญอาจใช้ได้ดังนี้คือ

 1. การขายดวงตราที่ระลึก เช่น  ดวงตราต่างๆ รูปล็อค สติ๊กเกอร์ ลูกโป่งสวรรค์ พวงกุญแจ เข็มขัด ธง เหรียญ เป็นต้น
 2. การส่งจดหมายเชิญชวน  คือการส่งจดหมายเชิญชวนถึงตัวบุคคลโดยตรง เช่น ส่งไปยังบุคคลชั้นนำ เศรษฐี  หรือผู้ที่ชอบบริจาคเพื่อการกุศลและกลุ่มประชาชนทั่วไป
 3. หนังสือพิมพ์ ด้วยการลงข่าวเผยแพร่หรือโรงพักติดต่อกันอย่างสม่ำเสมอ
 4. โทรทัศน์ ด้วยวิธีการจัดรายการพิเศษมีการฉายสไลด์สม่ำเสมอและการจัดรายการในช่วงระยะยาวนาน เช่น การจัดรายการสมทบทุนบริจาคสำหรับรายการบันเทิงในวันสุดสัปดาห์ เปิดรับบริจาคทั้งที่ห้องส่งสถานีและทางโทรศัพท์เป็นต้น
 5. การออกเรียบร้อยตามอาคารบ้านเรือน ด้วยการส่งเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครออกเรี่ยไรหรือรับบริจาคตามบ้านเรือนอย่างเป็นระเบียบ
 6. ภาพยนตร์ ด้วยการจัดฉายภาพยนตร์รอบพิเศษเก็บเงินบำรุงองค์การ
 7. รับบริจาคตามโรงภาพยนตร์และโรงมหรสพต่างๆ ขอความร่วมมือโรงภาพยนตร์ฉายสไลด์ก่อนฉายภาพยนตร์ เมื่อใช้เสร็จให้อาสาสมัครออกเดินตามแถวที่นั่งรับบริจาคจากผู้ชมภาพยนตร์
 8. รับบริจาคตามธนาคารอาจขอความร่วมมือให้สะอาดเสมอบริจาคเงินช่วยเหลือองค์การผ่านธนาคารหรือบริจาคผ่านเข้าบัญชีมูลนิธิก็ได้
 9. กล่องรับบริจาค วางกล่องรับบริจาคไว้ตามที่ชุมชนที่ ไว้วางใจได้หรือตามเคาน์เตอร์ของธนาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆเป็นต้น
 10. จัดงานพิเศษ ได้แก่ งานนิทรรศการเหตุการณ์พิเศษ  งานบอลต่างๆ งานออกร้านขายของ แล้วนำเงินบำรุงเข้าวงการ เช่น งานกาชาดที่สวนอัมพร เป็นต้น
 11. สลากรางวัล ออกสลากรางวัลการกุศล ถ้าถูกได้รับรางวัลเงินสดหรือรถยนต์หรือทองคำแท่งถ้าไม่ถูกก็นำเงินเข้าบำรุงการกุศล เช่น สลากกาชาด สลากคุ้มเกล้า เป็นต้น
 12. สิ่งพิมพ์ ใช้สิ่งพิมพ์ต่างๆเผยแพร่สู่ประชาชน เช่น  จุลสาร แผ่นพับ ใบปลิว วารสารของสมาคมหรือมูลนิธิ เป็นต้น
เศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์ของโครงการประชาสัมพันธ์ชุมชน

โดยทั่วไปแล้ววัตถุประสงค์ของโครงการประชาสัมพันธ์ชุมชนหรือชุมชนสัมพันธ์นั้นย่อมขึ้นอยู่กับขนาดของชุมชนว่าชุมชนนั้นมีขนาดเพียงไรขนาดใหญ่หรือเล็กรวมทั้งยังขึ้นอยู่กับความต้องการของชุมชนนั้นๆด้วยตลอดจนขึ้นอยู่กับทรัพยากรและเป้าหมายของการประชาสัมพันธ์ขององค์การที่จะให้ความสนับสนุนต่อโครงการดังกล่าว อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญสำคัญของโครงการชุมชนสัมพันธ์มีดังต่อไปนี้

การประชาสัมพันธ์ชุมชน

 • เพื่อบอกกล่าวชี้แจงเรื่องราวของสารขององค์การให้ประชาชนได้ทราบ เช่น นโยบายการดำเนินงานหน้าที่ความรับผิดชอบและการช่วยเหลืออำนวยประโยชน์ต่อชุมชนขององค์การ
 • เพื่อชี้แจงและโต้ตอบโต้ต่อข้อวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆในชุมชน ซึ่งอาจจะวิพากษ์วิจารณ์องค์การด้วยความเข้าใจผิดหรืออาจได้รับข่าวสารเพื่อบอกเล่าอย่างผิดผิดในเรื่องราวขององค์การ
 • เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ขององค์การที่มีต่อชุมชนในฐานะที่เป็นผู้สร้างสรรค์ความเจริญแก่ชุมชนในท้องถิ่นรวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชนนั้นๆ
 • เพื่อค้นหา และสดับตรับฟังดูว่า ประชาชนในชุมชนมีความคิดเห็นหรือพูดคุยถึงนโยบายและการดำเนินงานขององค์การอย่างไรบ้าง
 • เพื่อส่งเสริมสวัสดิการของชุมชนและโฆษณาเผยแพร่ให้ชุมชนในท้องถิ่นนั้นเป็นที่สนใจแกบรรดานักท่องเที่ยวและธุรกิจการลงทุน กล่าวคือมีนักท่องเที่ยวมาแวะเที่ยว มีนักธุรกิจเข้ามาลงทุนในชุมชนนั้นเพื่อความเจริญก้าวหน้าของชุมชน
 • เพื่อสร้างความสัมพันธ์สนิทสนมกับประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้นำท้องถิ่นเชิญให้บรรดาผู้นำเหล่านี้มาพบปะพูดคุยกับฝ่ายบริหารขององค์การและการนำเข้าเยี่ยมชมกิจการหรือการดำเนินงานขององค์การ
 • เพื่อให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอันได้แก่ โรงเรียนวิทยาลัย ในชุมชนนั้น เช่น การบริจาคเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์การศึกษาเป็นต้น
 • เพื่อแสดงบทบาทความเป็นผู้นำทางด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีงาม
 • เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ชุมชน เช่น การบริจาคเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาล กาชาดจังหวัด รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนโครงการสุขภาพอนามัยของชุมชน
 • เพื่อส่งเสริมด้านการกีฬา นันทนาการ เพื่อความพักผ่อนหย่อนใจ และความเพียรของชุมชน เช่น จัดการแข่งขันกีฬา เกมส์การบันเทิงต่างๆ เป็นต้น
 • เพื่อร่วมมือกับองค์การสถาบันอื่นในชุมชนเพื่อความเข้าใจอันดีต่อกันและการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
 • เพื่อแสดงถึงบทบาทของการเป็นพลเมืองดี แสดงให้เห็นว่าสถาบันธุรกิจแห่งนี้เป็นพลเมืองดีและนายจ้างที่ดี มีการบำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือกิจการด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม