Surgery

สำหรับในบทความนี้เราจะมาพูดถึงการศัลยกรรมตกแต่ง ศัลยกรรมตาสองชั้น เชื่อเหลือเกินว่าในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วคนเราทุกคนไม่สามารถที่จะเลือกเกิดได้ แต่คนที่เกิดมาแล้วมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามมีผิวพรรณขาวสวย รูปร่างสรีระหุ่นดี หน้าตาดี รูปหล่อ ก็ถือว่าเป็นโชคดีของคนคนนั้น แต่ก็มีกลุ่มคนอีกกลุ่มนึงที่เกิดมาแล้วอาจจะตรงกันข้ามเลยก็ได้ หรือมีบางส่วนที่ดูแล้วยังไม่เป็นที่พอใจมากนัก เช่นตาเล็กก็อยากศัลยกรรมตาสองชั้นแล้วก็มีความต้องการที่อยากจะแก้ไขปรับแต่งให้จุดนั้นสวยงามตามที่ใจต้องการแต่การที่จะปรับแสงแก้ไขส่วนต่างๆ นั้นให้เป็นอย่างที่เราต้องการต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วย

ศัลยกรรมตาสองชั้น Continue Reading